New Year 2075 E-Cards

HAPPY NEW YEAR 2075 BS

नव वर्ष २०७५ सालको हार्दिक मंगलमय शुभकामना!!!

Feel free to use this e-cards for Nepali New Year 2075

Nepali New Year 2075 e-card poster
Nepali New Year 2075 e-card

Also read about: Nepali New Year

Nepali New Year 2075 e-card poster
Nepali New Year 2075 e-card poster
Nepali New Year 2075 e-card poster
Nepali New Year 2075 e-card
Nepali New Year 2075 e-card poster
Nepali New Year 2075 e-card poster

सबको ओठमा हाँसो छरियोस, सवको मनमा हर्ष
नयाँ जोस र उमंग बोकी आयोग नयाँ वर्ष ।।

पुरा हुन सवैका आकांक्षहरु, स्वचछ रहुन भावना
नव वर्ष २०७५ सालको हार्दिक मंगलमय शुभकामना !!!


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.