NEPALI UNICODE

Nepali unicode : Nepali unicode is a converter and it is the easiest way to type in nepali unicode font. Type in nepali romanized font below and it will automatically convert romanized nepali text into Nepali font called nepali unicode. This Nepali unicode is widely usable in any media, machine or browser. This can be use in chatting, emailing, messaging, facebook and many others.

Type Romanized Nepali

Nepali Unicode

Smart Converter
Did you know that you can mix basic conversion with smart conversion? Simply put any text you want to perform basic conversion on inside the square [] brackets. Example: kathmandu [kathmandu] = काठमाडौं कथ्मन्दु | के तपाईंलाई थाहा छ, तपाईंले चलाख र मूलभूत परिवर्तन लाई मिसाउन पनि सक्नुहुन्छ । त्यसका लागि मूलभूत परिवर्तन गर्नु पर्ने शब्दहरुलाई ठूलो ब्राकेट [] भित्र राख्नुहोस् । उदाहरण: kathmandu [kathmandu] = काठमाडौं कथ्मन्दु ... You can also mix English into your Nepali text. Simply put any text you want to keep in English inside the curly {} brackets. Example: yo {software} tapailai kasto lagyo ta? = यो software तपाईंलाई कस्तो लाग्यो त? | तपाईंले नेपाली र अङ्रेजी लाई पनि मिसाउन सक्नुहुन्छ । त्यसका लागि, Ctrl र U लाई एकैपल्ट दबाउनु होस् अङ्रेजी राख्नुपर्ने शब्दहरुलाई जुङे ब्राकेट {} भित्र राख्नुहोस् । उदाहरण: yo {software} tapailai kasto lagyo ta? = यो software तपाईंलाई कस्तो लाग्यो त? | More tips... If a letter gets wrongly evaluated with the next letter, use the slash (/) key to separate. Example: pratishatko = प्रतिशत्को, pratishat/ko = प्रतिशतको | थप सन्देशहरु... कुनै शब्द त्रुटिपूर्ण रुपमा अर्को शब्दसँग मिसिन पुग्यो भने, छुट्याउनका लागि slash (/) अक्षर प्रयोग गर्नुहोस् । उदाहरण: pratishatko = प्रतिशत्को, pratishat/ko = प्रतिशतको | To force a हलन्त at the end of a word, use the backslash (\) key. Example: bas = बस, bas\ = बस् | शब्दको अन्त्यमा हलन्त राख्नको लागि backslash (\) अक्षर प्रयोग गर्नुहोस् । Example: bas = बस, bas\ = बस् | Mapping of the phonetically similar letters: ta = त, Ta = ट, tha = थ, Tha = ठ, da = द, Da = ड, dha = ध, Dha = ढ, na = न, Na = ण, sha = श, Sha = ष ... उस्तै सुनिने अक्षरहरुको लागि यसरी टाईप गर्नुहोस्: ta = त, Ta = ट, tha = थ, Tha = ठ, da = द, Da = ड, dha = ध, Dha = ढ, na = न, Na = ण, sha = श, Sha = ष ... The case (upper or lower) doesn't matter for the rest of the letters. | अरु अक्षरहरुको लागि ठुलोवर्ण वा सानोवर्ण जसरी टाईप गर्नु भए पनि हुन्छ । | Mapping of the special letters: ri^ = ्रि (as in प्रि), rr = र्‍ (as in गर्‍यो) , rri = ऋ, rree = ॠ, yna = ञ , chha = छ, ksha = क्ष, gyna = ज्ञ, * = अनुस्वर (as in संबिधान), ** = चन्द्रबिन्दु (as in यहाँ), om = ॐ ... अन्य बिशेष अक्षरहरुको लागि यसरी टाईप गर्नुहोस्: ri^ = ्रि (जस्तो: प्रि), rr = र्‍ (जस्तो: गर्‍यो) , rri = ऋ, rree = ॠ, yna = ञ , chha = छ, ksha = क्ष, gyna = ज्ञ, * = अनुस्वर (जस्तो: संबिधान), ** = चन्द्रबिन्दु (जस्तो: यहाँ), om = ॐ ... For a complete map, click here... | पूर्णरुपमा बिस्तृत तालिकाको लागि माथिको 'मद्दत पाना' लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्... ... To pause or resume this ticker, please click here. यी सन्देश हरुलाई बन्द गर्न वा चलाऊन यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
To mix English into your Nepali text. Simply put any text you want to keep in English inside the curly {} brackets. Example: yo {mobile} mero ho. = यो mobile मेरो हो
Phonetically similar letters: ta = त, Ta = ट, tha = थ, Tha = ठ, da = द, Da = ड, dha = ध, Dha = ढ, na = न, Na = ण, sha = श, Sha = ष ... The (upper or lower) case doesn't matter for the rest of the letters.
If a letter gets wrongly evaluated with the next letter, use the slash (/) key to separate. Example: pratishatko = प्रतिशत्को, pratishat/ko = प्रतिशतको | शब्दको अन्त्यमा हलन्त राख्नको लागि backslash (\) अक्षर प्रयोग गर्नुहोस् । Example: bas = बस, bas\ = बस् |
Other special characters:
ri^ = रि (as in प्र)
rr = र्‍ (as in गर्‍य)
rri = ऋ
rree = ॠ
yna = ञ
chha = छ
ksha =क्ष
gya =ज्ञ
* = अनुस्वर
** = चन्द्रबिन्दु
om = ॐ

Subscribe to Nepali Unicode


Some examples for nepali unicode

 • namaskar = नमस्कार
 • dhanyawaad = धन्यवाद
 • sagarmatha = सगरमाथा
 • sambidhan = संविधान
 • sa\watantrataa = स्वतन्त्रता
 • Kathmandu = काठमाडौं
 • sa*bidhan = संबिधान (* = अनुस्वर)
 • nepali unicode = नेपाली युनिकोड
 • Mero desh Nepal ho = मेरो देश नेपाल हो।
 • pratishat/ko = प्रतिशतको (pratishatko = प्रतिशत्को)
 • nepali unicode = नेपाली युनिकोड

Nepali Unicode

What is Unicode?
Unicode is a uniform encoding for the different type of font all over the world. The word "Unicode" is a unique, unified, universal encoding. It is a set of unique code to represent the visual art, here the unicode visual art represent the text character set. Unicode has fixed set of code chart for all the character. Example to represent unicode, here to dispaly character "a" there is unique set of code, which is called unicode.

What is Nepali unicode?
Nepali unicode is unique or fixed set of code to display Nepali font or character. It is a online tool that convert Roman English unicode to Nepali unicode.

Get Nepali Unicode

Place this code once for nepali unicode plugin/widget wherever you want the nepali unicode to appear on your website. It is free and run 24/7 with 100% uptime guarantee.

Note: Don't remove copyright link to nepali unicode website. This is the only pay back to developer for using Nepali Unicode.

Nepali unicode widget/plugin feautres:

Responsive, Light weight, Readable Unicode, HTML Encoded Unicode, Smart conversion, One click select and clear, Clear aleart, Changable width and height, Tips and tricks on marquee badge.

For Nepali Calendar
Display nepali calendar on your website

Widget of nepali unicode

Nepali Unicode will look as follows on your website. Width and height are changable. This widget is auto responsive so this nepali unicode widget fit nicely on your website.

nepali unicode

If you want to make this unicode widget fixed, use px instade of % in width value. To use this nepai unicode, copy code from left.

© ashesh.com.np